א.      מדיניות שמירת הפרטיות של Bissell

BISSELL Homecare, Inc., על מחלקותיה וחברות הבנות השונות שלה, לרבות BISSELL Rental LLC (להלן יחד "ביסל"), מחויבת לרכוש ולשמור על אמונך. מחויבות זו אינה נוגעת רק לאתר האינטרנט שלנו, אלא גם לכל תקשורת שלך עם ביסל, ככל ובמידה שתהיה. בהתאם, אנו שומרים בקפידה על מדיניות שמירת הפרטיות שלנו, על מנת לוודא שהמידע הפרטי שנמסר לנו על ידך אינו מנוצל לרעה בשום אופן.

ב.       סודיות

אין צורך למסור לנו מידע לצורך שימוש באתר זה. עם זאת, ייתכן ותידרש/י למסור מידע פרטי לשם תמיכה, רכישת מוצרים באמצעות האתר, הערת הערות, השתתפות בדיונים ופורומים, ו/או ליהנות מהשירותים הניתנים על ידינו לחברים (כגון: יצירת חשבון או רישום לעלון המידע). מסירת מידע פרטי אודותיך לביסל היא תמיד לבחירתך, אולם, בחירתך לעשות כן מעניקה לנו את הרשות להשתמש במידע, כאמור, על מנת לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך.

ככלל, ביסל לא תמכור, תשכיר או תשאיל מידע פרטי, המאפשר זיהוי, לכל צד שלישי, למטרות פרסום או כל תכלית דומה. ביסל תעשה שימוש במידע שיימסר על ידך לשם היענות לבקשתך, כמו גם על מנת לשפר את מערכת היחסים בין ביסל לשותפיה האסטרטגיים. לדוגמה, במידה ותרכש/י מוצרים באמצעות האתר, יהיה עליך לספק פרטי כרטיס אשראי לביסל, אשר יוצפנו, יישמרו על שרת מאובטח ויימסרו למעבד כרטיסי האשראי שלנו ומאמת הפרטים, לצרכי ביצוע התשלום, כמו גם את כתובתך ושמך, אשר יימסרו לחברה המובילה את סחורותינו. במידה ותירשם/י לשירותינו הניתנים לחברים ותצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו, ביסל ושותפיה עשויים יהיו לשלוח לך מידע מעת לעת ולהציע לך הצעות שאולי יעניינו אותך. על מנת לבצע שינויים ברישומך לרשימת התפוצה, מבלי להיכנס למערכת, אנא בקר/י בעמוד הרישום לרשימת תפוצה. אם ברצונך לעדכן את שמך והמידע הפרטי אודותיך, או לשם הסרה מרשימת התפוצה, תוכל/י לעשות זאת בעמוד הפרופיל שלי. על מנת לבצע שינויים, כאמור, או למחוק את חשבונך, אנא צר/י עמנו קשר בעמוד  שירות לקוחות או שלח/י אלינו בקשה אל הכתובת BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue NW, Grand Rapids, MI 49544.

ביסל עשוייה לגלות מידע פרטי עקב דרישת רשויות אכיפת החוק, על מנת לאכוף את חוזיה או לשמור על קניינה, או כאשר תידרש לעשות כן על פי חוק. ייתכן שמידע שנאסף על ידינו יועבר במסגרת מכירה או מיזוג של החברה או מי ממחלקותיה או מעסקיה, אליהם נוגע אותו מידע. במידה ונשכור את שירותיו של כל צד שלישי בקשר עם פעולת האתר, נדרוש מאותו צד שלישי להגן על המידע הפרטי שלך, כפי שאנו שומרים.

ג.        מעקב אחר מחשבים ומידע המאפשר זיהוי

אתרי ביסל עושים שימוש בשמות דומיין (ולא בכתובות דוא"ל) על מנת לעקוב אחר התנהגות המשתמשים באתרינו. המידע המתקבל ממעקב זה נועד לסייע לנו לקבוע כיצד לשדרג ולשפר את אתרינו ואת חווית המשתמש בהם. מאחר וביסל אינה עוקבת או מפיקה מידע פרטי אודות המשתמש, המידע המתקבל משמש אך ורק למטרות סטטיסטיות. סטטיסטיקות אלו נחשבות סודיות ומוגנות על פי סטנדרטים של סודיות כמו מידע פרטי. בנוסף, מאחר ואיננו עושים שימוש בכתובת דוא"ל על מנת לבצע מעקב, הינך יכול/ה להיות בטוח/ה שאיננו משלבים סטטיסטיקות אלו בכתובת הדוא"ל שלך. כשירות למשתמשים קבועים. ביסל, בשיתוף השותף המנהל שלה, DoubleClick, עושים שימוש בפיקסלים או בקבצי GIF שקופים על מנת לזהות משתמשים מסוימים ואת העדפותיהם, על ידי זיהוי "עוגיות", קבצי טקסט קצרים, אשר חוסכים לך את הזמן הנדרש לרישום בכל ביקור באתר. המידע הנאסף הוא אנונימי ולא מאפשר זיהוי. המידע אינו כולל את הכתובת, מספר הטלפון, או כתובת הדוא"ל שלך. אם אין ברצונך לקבל "עוגיות", סביר שכפתור ה"עזרה" בסרגל הכלים של הדפדפן שלך יידע אותך כיצד למנוע מהדפדפן לקבל עוגיות, כיצד לגרום לדפדפן להתריע בפניך בעת קבלת עוגיה חדשה, או כיצד לנטרל עוגיות לחלוטין. במידה ותנטרל/י את העוגיות, ייתכן ולא תוכל/י ליהנות מכל מאפייני האתר.

ד.       אבטחה

ביסל מאבטחת את המידע שלך, לרבות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים לצורך רכישה, אשר מקודדים באמצעות טכנולוגיית SSL, לצורך העברת המידע לשרתינו המאובטחים. למרות שאנו מעמידים את האבטחה ברשת בעדיפות עליונה, איננו יכולים להבטיח לחלוטין כי לא יהיו פרצות באבטחה בשל כשלים במערכת או גישה בלתי מאושרת של צדדים שלישיים למידע, ולא נהא חבים בשל פרצות, כאמור.

ה.      מי אמור להשתמש באתר

ביסל מייעדת את אתר האינטרנט שלה אך ורק לבגירים, בני 18 שנים ומעלה, ולא תאסוף במודע מידע פרטי, המאפשר זיהוי, מבני פחות מ-18 שנה. אם אינך בן 18, לפחות, אנא הימנע/י ממסירת מידע באתרי ביסל.

ו.         תנאי שימוש

חלק מאתרי האינטרנט של ביסל מעניקים את האפשרות להעלות תוכן לאתר (כגון המלצות על מוצרים, הערות, וכד') או ליצור חשבון משתמש. תנאי שימוש אלה יחולו במידה ותבחר/י לעשות שימוש במי משירותים אלה. אם אינך מסכים/מה לתנאי שימוש אלה, אנא הימנע/י מלעשות שימוש במי משירותים אלה.

כל שינוי בתנאי השימוש יפורסם באתר. הינך מוזמן/ת לעיין בהם מעת לעת. ביסל אינה מחויבת להודיע לחברים אודות שינויים בתנאי השימוש. המשך השימוש באתרי האינטרנט של ביסל מצביע על הסכמתך לכל שינוי בתנאים ובתניות המפורטים כאן.

כניסת משתמש וסיסמה

בכל הנוגע לאתרים הדורשים שם משתמש ו/או סיסמה, הרי שהינך האחראי/ת לשמירה על סודיות סיסמתך והמידע שלך. את/ה האחראי/ת לשימוש בחשבון המקוון, בין אם נעשה באישורך או לא. הינך מסכים/ה בזאת להודיע לביסל מיד אם נעשה כל שימוש בלתי מאושר בשם המשתמש או הסיסמה שלך.

העלאת תוכן לאתרי ביסל

את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לכל תוכן שיועלה על ידך במי מאתרי האינטרנט של ביסל, ולתוצאות של העלאת תוכן, כאמור. ביסל שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם את התוכן שהעלית ו/או למחוק את חשבונך המקוון (באתרי Bissell.com המאפשרים שירות שכזה) במידה ויבוא לידיעתה, ולשיקול דעתה הבלעדי, שהינך מפר/ת מי מההנחיות המפורטות להלן.

·         מותרות רק הודעות אישיות הנוגעות לתכלית אתר האינטרנט. שימוש מסחרי במי מאתרי האינטרנט של ביסל אסור בתכלית האיסור.

·         אין להעלאות תוכן או הערות שהועתקו מיצירה אחרת, או שמהווים שימוש בלתי חוקי או בלתי נאות של תכלית אתרי האינטרנט, בכל אופן אחר. ביסל, לשיקול דעתה, תכריע האם מידע שנשלח או הועלה מפר מי מתנאי השימוש, ושומרת לעצמה את זכותה למחוק כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שאינו רלוונטי או בלתי נאות בהתאם לתנאי השימוש.

·         אתרי האינטרנט של ביסל כוללים קניין רוחני בבעלות ביסל, לרבות תוכן המוגן במסגרת זכות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות. הינך רשאי/ת לבצע רק העתקה יחידה מהתוכן של ביסל, לשימושך הפרטי. אולם, אינך רשאי/ת להעתיק, לשחזר או לנצל מסחרית, בכל אופן אחר, את תוכן אתרי ביסל.

·         העלאת תוכן, אשר כולל את שם החבר שלך במי מה"אזורים הפומביים" של אתרי ביסל מצביעה על הסכמתך שתוכן, כאמור, יפורסם ברבים, שהוא אינו סודי, וכן על הסכמתך ומודעותך לכך שלביסל ולשאר החברים תהא הזכות לגשת, להציג, לראות, לשמור ולשחזר תוכן זה, ללא צורך באישור נוסף.

·         על אף האמור לעיל ולהלן, בעצם פירסום תוכן בכל שדה הערות, שדה מומחים, פורומי שאלות ותשובות או דיון, לשם השתתפות בהגרלה, תחרות או כל שדה אחר באתרי האינטרנט של ביסל, הינך מעניק/ה לביסל אישור מפורש לזהות אותך כאדם שפירסם תוכן זה בכל פירסום, בכל צורה, מדיה או באמצעות כל טכנולוגיה המוכרת כיום או שתפותח בעתיד, בקשר עם תוכן, כאמור, אלא אם תודיע/י בכתב למחלקה המשפטית של ביסל במועד פרסום התוכן, כי אינך מעוניין/ת להזדהות.

 

·         פטור מאחריות

 

הינך מסכים/ה בזאת במפורש כי השימוש באתרי ביסל הוא באחריותך בלבד. אתרי האינטרנט של ביסל ניתנים כמות שהם (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE). ביסל פוטרת עצמה בזאת מפורשות מכל אחריות, מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או בעלמא, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אחריות לסחירות, תאימות לתכלית מסוימות או לאי-הפרה.

 

ביסל אינה מספקת כל אחריות לכך שאתריה יעמדו בדרישותיך, או שאתריה יפעלו ללא הפרעה, בזמינות מלאה, בצורה מאובטחת או ללא פגם; כמו כן, ביסל אינה מספקת כל אחריות בגין תוצאות שייתכן וניתן להשיג עקב השימוש באתרי האינטרנט שלה. ביסל לא תחוב בשל כל נזק ישיר, תוצאתי או אגבי, בין אם זה ניתן לצפייה או שלא, אשר עלול להיגרם בשל אי זמינות או כשל בפעילות אתריה.

 

הינך מכיר/ה ומסכים/ה בזאת כי כל חומר ו/או מידע שיורד או יושג, באופן אחר, בשל השימוש באתרי האינטרנט של ביסל, נעשה לשיקול דעתך ובאחריותך הבלעדיים, וכי תהיה/י האחראי/ת הבלעדי/ת לכל נזק למערכת המחשבים שלך או לאיבוד מידע שייגרם בשל הורדת חומר ו/או מידע, כאמור.

 

הינך מכיר/ה ומסכים/ה בזאת כי ביסל אינה מתחייבת לדיוק או שלמות כל מידע המפורט או ניתן בקשר לאתרי האינטרנט שלה. ביסל אינה אחראית לכל כשל או מחדל או כל תוצאה שתתקבל בשל שימוש במידע, כאמור. המידע ניתן תוך הבנה שלא ביסל ולא מי מחבריה, ככל שאלו לוקחים חלק באתריה, מעניקים כל מידע משפטי, רפואי, ייעוץ או כל שירות מקצועי אחר. ביסל מעודדת אותך להשיג ייעוץ מקצועי או טיפול נאות בשל כל סיטואציה או סוגיה שתתעורר לגביך.

 

ביסל לא תהא אחראית לכל הפסד או נזק שנגרם, או שנטען כי נגרם, במישרין או בעקיפין, בשל המידע או הדעות הנכללים, מוצעים או מוזכרים באתרי האינטרנט של ביסל. לקיחת חלק באתרי ביסל היא באחריותך הבלעדית. כל מידע וייעוץ, בין אם ניתן בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מהשימוש באתרי ביסל או מביסל עצמה, עובדיה, יועציה ו/או מומחים, אינם מקימים איזושהי אחריות של ביסל, פרט לזו שהוכרה במפורש בזאת.

ביסל אינה אחראית לתוכן המופיע באינטרנט או בעמודים המופיעים באינטרנט, מחוץ לאתרי האינטרנט של ביסל.   

·         לשם נוחות חברינו, ייתכן ונציע קישורים למקורות, שאינם בשליטתנו. איננו מספקים כל מצג אודות האיכות, התאימות, השימושיות או חוקיות אתרים אחרים, אליהם ייתכן ונציע קישורים. הינך פוטר/ת אותנו בזאת מכל תביעה או טענה שתהא לך כנגד ביסל, בכל הנוגע לאתרים אחרים, כאמור.  

 

·         הודעה על כל הפרה אפשרית של זכות יוצרים

אם את/ה סובר/ת כי ייתכן והמידע או התוכן הנכללים במי מאתרי האינטרנט של ביסל מפר זכות יוצרים שלך או של אחר, אנא שלח/י אלינו הודעה מפורטת בכתב אודות הפרה אפשרית, כאמור, ליועץ המשפטי הכללי שלנו, בכתובת Bissell Homecare, Inc., 2345 Walker, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, או הודעת דוא"ל לכתובת . 

·         הגבלת חבות

ביסל לא תהא חבה בשל כל נזק ישיר, עקיף, אגבי, מיוחד או תוצאתי, שייגרם בשל השימוש או אי היכולת להשתמש במי מאתרי האינטרנט של ביסל או בשל עלות רכישת מוצרים ושירותים חליפים, נזק שייגרם עקב רכישת או השגת כל מוצר או שירותים, עקב הודעות שנתקבלו או עסקאות שבוצעו באמצעות אתרי ביסל או עקב גישה או שינוי בלתי מורשים של המידע או התוכן שמסרת או העלית, לרבות, בין היתר, נזק בשל הפסד רווחים, יכולת שימוש, מידע או כל דבר בלתי-מוחשי, אפילו אם ביסל היתה מודעת לסיכון שייגרם נזק כאמור.

ז.        היקף המדיניות / קישורים לאתרים אחרים

מדיניות זו נוגעת לכל אתרי האינטרנט של ביסל. מעת לעת, אנו עשויים לכלול, במי מהאתרים, קישורים לאתרים אחרים. ביסל אינה אחראית לפעולה או איסוף המידע של כל אתר אינטרנט המופעל על ידי צד שלישי, או למדיניות שמירת הפרטיות של אלו הלוקחים חלק במגוון התכניות של ביסל.

ח.      עדכון המדיניות

עסקינו והחוקים להם אנו כפופים משתנים מעת לעת. ביסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו. אם נשנה את המדיניות, נפרסם את הגרסה המעודכנת באתר זה. ביסל לא תחשוף או תטמיע מידע שיתקבל אצלה מרגע שינוי המדיניות, עד לקבלת האישור המפורש של הלקוח הרלוונטי.

מדיניות פרטיות זו / תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ב-19 באוגוסט, 2013

שאלות או הערות

ביסל מזמינה אותך להעלות כל שאלה, להעיר כל הערה או להביע כל דאגה, בנוגע למדיניות שמירת הפרטיות שלנו או כל היבט אחר של עסקינו. אנו מעודדים אותך ליצור עמנו קשר כאן בכל נושא. תודה על שימושך באתרי האינטרנט של ביסל.  

אנו מעריכים ומוקירים אותך כלקוח ומכבדים את פרטיותך.